Obchodní podmínky - příloha č. 1

 

PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

 

Adresát:   Helena Jakoubková – Vyšíváček, 602 249 844

                  Dubovina 264, 760 01 Zlín – Jaroslavice

                  h.jakoubkova@vysivacek.cz,

 

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

   

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil,

co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: 

Zpět do obchodu