Podmínky ochrany osobních údajů

 

Jsem podnikající fyzická osoba Helena Jakoubková, Dubovina 264, 760 01 Zlín, IČ 09879587

Provozuji e-shop na webových stránkách www.vysivacek.cz

Pro poskytování prodeje zboží a provoz  webových stránek zpracovávám některé osobní údaje.

 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

(„GDPR“)

I. Zpracování osobních údajů

 

A.  Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

 

Pokud poptáváte mé produkty a služby, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji, které mi sdělíte,

hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to:  jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní

číslo, adresa, ale osobním údajem může být i informace o zboží, o které budete mít zájem – například

vlastnost daného výrobku.

    

Z jakého důvodu?

Kontaktuji Vás přesně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

 

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě,

resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

 

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budu zpracovávat nejdéle 15 let od naší

poslední komunikace.

 

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

 

Pokud u mě nakoupíte, budu pracovat s údaji, které mi vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje:

jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

 

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebuji zpracovat, abych splnila naši smlouvu – dodala vám mé zboží nebo služby.

Přes kontaktní údaje s vámi budu také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně

ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budu dále zpracovávat pro splnění povinností, které mi plynou ze zákona

(hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

 

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracovávám?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c)

GDPR – plnění mé právní povinnosti.

 

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění mé služby a poté 15 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 

C. Newslettery (obchodní sdělení) 

 

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste mi to při nákupu, použiju vaši e-mailovou adresu

pro rozesílku svých novinek.

 
Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje mi to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,

pokud jste mi to při nákupu nezakázali.

 

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

15 let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu

nebo mě kontaktujte na e-mailu: h.jakoubkova@vysivacek.cz

 

 

II. Kdo se k datům dostane?

 

Vaše data zůstanou u mě. Přesto pro mě pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům

dostanou proto, že mi pomáhají s chodem mého e-shopu. Jsou to:

  • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 

        169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)

  • společnosti podílející se na expedici zboží - Zásilkovna s.r.o., Česká Pošta s.p.
  • společnosti podílející se na expedici plateb - ShoptetPay
  • poskytovatel e-mailingové služby - Ecomail.cz
  • marketingová agentura 
  • online komunikace přes - Smartsupp

 

Osobní údaje zpracovávám pouze na území Evropské unie.

 

III. Co byste dál měli vědět 

 

U mě fyzické osoby Heleny Jakoubkové není jmenovan pověřenec pro ochranu osobních údajů.

 

U mě fyzické osoby Heleny Jakoubkové nedochází k rozhodování na základě automatického

zpracování či profilování.

 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte mě na e-mailové adrese: h.jakoubkova@vysivacek.cz 

nebo zavolejte na tel. č. 602 249 844

 

IV. Používání souborů cookies

 

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webových stránek

stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou

stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami,

zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy

zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

 

Na webových stránkách používám následující cookies:

  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených

         částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

  • Analytické/statistické cookies: umožňují například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci

         používají webové stránky. Pomáhají mi zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům

         snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštím pouze s Vaším předchozím souhlasem.

  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe

         odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštím pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Upozorňuji, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies

anebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

 

Používané soubory cookies:

 

Cookies Účel
NOCHACHE Pomáhá s rychlostí načítání webu
PHPSESSID Slouží k identifikaci přihlášení
previousURL Ukládá předchozí navštívenou stránku
referal Pomáhá s identifikaci předchozího zdroje návstěv
mccid a mceid Interní informace pro zajištění správného chodu stránek
CookiesOK Souhlas s použitím cookies

ANALYTICKÁ COOKIES

Cookies (služba) Účel  
Google Analytics Pomáhá s měřením a vyhodnocováním uspěšnosti webu
Smartsupp Pomáhá s komunikaci s klienty
Google Optimize Použivám jej k vyhodnocováním úspěsnosti a zlepšování webu

MARKETINGOVÉ COOKIES

Cookies (účel) Účel  
Google Adwords  k cílení reklamy
Seznam Sklik  k cílení reklamy
Facebook   k cílení reklamy
Instagram  k cílení reklamy

 

 

 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých

internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

 

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště.

Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout,

nebo si nastavit užívání jen některých.

 

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

 

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje

zpracovávám, vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě

požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat

po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost.

Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 15.5.2023

Zpět do obchodu