Obchodní podmínky - příloha č. 2

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Adresát:  Helena Jakoubková – Vyšíváček, 602 249 844

                 Dubovina 264, 760 01 Zlín – Jaroslavice

                 h.jakoubkova@vysivacek.cz,

 

              

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

 

Datum uzavření Smlouvy:

 

 Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků,

případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu

Vyšíváček fyzické osoby Helena Jakoubková nebo jiného prostředku komunikace na dálku,

mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to

bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující fyzické osobě

Heleně Jakoubkové elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá fyzické

osobě Heleně Jakoubkové bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení

od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

 

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu fyzická osoba

Helena Jakoubková bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní

smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání,

které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný,

než nejlevnější způsob dodání zboží, který fyzická osoba Helena Jakoubková nabízí, vrátí

fyzická osoba Helena Jakoubková kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající

nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Fyzická osoba Helena Jakoubková není povinna

vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže,

že zboží odeslal.

 

Datum:

Podpis:

Zpět do obchodu